Uitgeverij Voetnoot: De Tijden van Sem Presser

Documentaire en journalistieke Fotografie in Nederland 2000-2015

Uitgeverij Voetnoot: De Tijden van Sem Presser

13 november 2020 2000 Boek 0

Het boek “De Tijden van Sem Presser” verscheen gelijktijdig met de expositie “Met het hart in de lens” in het Joods Historisch Museum, en daarmee kreeg de persfotograaf Sem Presser in 2000 een verdiende hommage.

Het boek werd uitgegeven door Uitgeverij Voetnoot in nauwe samenwerking met het Maria Austria Instituut MAI waar de originele foto’s gemaakt door Sem Presser liggen gearchiveerd. Adriaan Elligens en Hendrik Barends verzorgde de samenstelling en daarmee de selectie van zijn belangrijkste werk.

H.J.A. Hofland schreef een uitvoerige inleiding over de persoon en zijn leven. Het is nog steeds een zeer lezenswaardige en informatieve documentaire over Sem.

In Danzij Sem staan de volgende pagina’s over dit met financiële steun van Stichting Sem Presser geproduceerde boek: