IISG – Ordening persoonlijke archief Sem Presser

Documentaire en journalistieke Fotografie in Nederland 2000-2015

IISG – Ordening persoonlijke archief Sem Presser

31 december 2001 2001 Projecten 0

Het persoonlijke archief bestaat uit een verscheidenheid van materialen en veel archieven van de correspondentie met de uitgevers die regelmatig gebruik maakte van het foto-materiaal van Sem Presser. Ook zijn activiteiten voor de beroepsverenigingen en zijn niet aflatende strijd voor een betere positie van de fotografen voor de auteurswet zijn terug te vinden. Maar ook persoonlijke stukken. Het ISSG vak dit op haar website als volgt samen:

Agenda’s; correspondentie; getuigschriften, legitimatiebewijzen, lidmaatschapskaarten en overige particuliere stukken; manuscripten; aantekeningen en publicaties; stukken betreffende het Algemeen Nederlands Fotopersbureau, Vereniging van Beoefenaars der Gebonden Kunsten (GKf), Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF), tentoonstellingen, festiviteiten; overige stukken; documentatie. Archivalia van echtgenote Joke Presser-van den Heuvel (1928-1999); correspondentie; agenda’s en adressenboekjes; condoleance brieven n.a.v. het overlijden van Sem Presser; stukken ontvangen en opgemaakt als voorzitster van de Stichting Sem Presser Archief; documentatie. Aanvulling 2018: notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Stichting Sem Presser Archief, jaarrekeningen en stukken betreffende diverse door deze Stichting ondersteunde initiatieven en projecten 2000-2015; diverse persoonlijke stukken uit de nalatenschap van Joke Presser-van den Heuvel 1965-1999.

IISG heeft dit archief dus geordend; de inventaris van het archief is online te raadplegen en vrij in te kijken op aanvraag.


De Pagina’s uit ‘Dankzij Sem’: